Vše pro
malé hrdiny

Informace

Štítky

Reklamační řád

Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruční lhůta se nevztahuje na běžné opotřebení výrobků.

O zboží je nutné pečovat dle návodů či etiket. Neneseme zodpovědnost za poničení zboží v  důsledku nesprávného zacházení.

Vznikne-li na zboží v záruční době vada k reklamaci. Zašlete vadné zboží na naši adresu:

Wooden Knight s.r.o.
Čelakovského 33
779 00 Olomouc
fax: 585 412 061
e-mail: info@woodenknight.com

Zásilka musí mimo zboží obsahovat též popis vzniklé vady a dokladů o koupi (kopii).

Pokud dojde k vadě v záruční době, máte nárok na odstranění závady. Pokud bude vada neodstranitelná (neopravitelná), vrátíme vám kupní cenu nebo nahradíme novým zbožím - dle našeho uvážení a dostupnosti sortimentu.

Pokud shledáme reklamaci jako neoprávněnou, vyhrazujeme si právo ji neuznat (závada byla způsobena nesprávným užitím nebo péči o výrobek).

Vaši reklamaci vyřídíme v co nejkratší době, nejpozději do 30 dní.

Dále bychom vás rádi upozornili na možnost vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodu. Podmínkou je, že zboží musí byt kompletní a nesmí nést známky užití. Po převzetí zboží a jeho následné kontrole vám bude vrácena hodnota zboží bankovním převodem či složenkou na vaši adresu.